Učivo
Probírané učivo, plánované testy, zkoušení apod.

Mimočítanková četba

Děti přečtou 5 knížek ze celý školní rok. Pipi Dlouhá punčocha je jako jediná povinná pro všechny. Zbylé 4 knížky si děti libovolně vyberou ze seznamu. Pokud mají sešit z minulého roku, lze pokračovat v něm,jinak založit nový 524 - Čtenářský deník.


Učivo je vkládáno na konci týdne, určeno zejména pro chybějící žáky.

PROBÍRANÉ UČIVO
PLÁNOVANÁ ZKOUŠENÍ, TESTY...


pravidelně každý čtvrtek - ČJ diktát

pravidelně každé úterý - ČJ prověrka z aktuálně probíraného učiva

pravidelně každý pátek - M pětiminutovka

Vložte svůj text...