O nás
informace o naší třídě

ROZVRH

Platný od úterý 25.9.2018

V rozvrhu jsou upraveny hodiny češtiny a matematiky (červeně dopsáno) - došlo k rozdělení na hodiny mluvnice, čtení a slohu. U matematiky se vytvořila hodina geometrie zvlášť.

ML - mluvnice

ČT - čtení 

S - sloh

G - geometrie

Pokud neřeknu, že děti mají úkol z čítanky, mohou si čítanku nechávat ve škole.

Třídní učitelka: Mgr. Martina Kejmarová

Třída se nachází v pavilonu C, druhé patro.