5.C ZŠ VYBÍRALOVA
2019/2020

Šatna se od tohoto roku nachází na hlavní vrátnici (C). 2.9. příchod do šaten 7:40-7:55, poté společně odejdeme do třídy (třída je přemístěna). 


První třídní schůzky jsou ve středu 11. září od 17:00.

2.9.2019 končí výuka 8:40.

Od 8.3. bude násobilka trvalou součástí pětiminutovek, od 18.3. bude zkoušena i ústně. Je nutností ji do dalších ročníků perfektně umět - zpaměti, bez počítání na prstech.

V průběhu března opět začneme ústně zkoušet Př a Vl (po ŠvP, děti budou informovány).

V průběhu tohoto pololetí se budou rušit všechny weby tříd a informace se přesunou na Bakaláře. Pokud si ještě někdo nevyzvedl přihlašovací údaje a heslo do Bakalářů, napište mi prosím, komunikaci pak postupně přesuneme tam.

Termíny třídnických hodin (aktualizace 8.2.): 14.2., 14.3.,  11.4., 23.5. - čtvrtky, konec vyučování 13:30.

Nový rozvrh platný od 4.2.2019.


22.1.: Znovu upozorňuji na nutnost chodit do školy včas, tedy 7:55 být již ve třídě. Děkuji, MK

Mám k dispozici nové přihlašovací údaje a hesla do internetové žákovské knížky. Budu je předávat na konzultacích, pokud máte zájem je zaslat elektronicky, napište mi prosím. Děkuji, MK

Prosím, aby žáci chodili včas do školy. 7:55 již musí být ve třídě.

Prosím o procvičovaní násobilky v matematice - je třeba, aby ji děti bez problémů zvládaly.

15.10.2018: V jedné ze tříd 1.stupně (ne 4.C) se objevily vši. Žádáme všechny rodiče, aby prohlédli hlavy svým dětem a případně provedli účinné kroky k odstranění vší.

INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY